Medeltidsfestivalen 2017 – 20 årsjubileum!

Medeltidsfestivalen i Lund anno 2017 hoppas vi ska bli alldeles speciell eftersom att medeltidsföreningen firar 20-årsjubileum!

Festivalen infaller helgen den 10-11 juni 2017. Program för helgen kommer så småningom.

Detta måste vi ju fira lite extra och därför har vi bett Albrechts bössor närvara på årets festival. Kanske för att skjuta en extra salut, inte bara för oss utan även för sig själva eftersom att de firar 10-årsjubileum!

I år skall vi försöka få myntslagning av ett jubileumsmynt!