Medeltidsföreningen i Lund

Medeltidsföreningen i Lund består av en samling entusiaster som år efter år ideellt arrangerar en medeltidsfestival i Lund med omnejd.

Det hela började i Lokala Hyresgästföreningen Papegojan på väster i Lund, där vi träffades och fann att vi alla delade samma intresse för medeltiden. Nu fungerar vi som en ideell förening med en aktiv styrelse.

Vår idé med festivalen är att det ska vara fri entré, intressant program för hela familjen och att allt ska vara så tidsenligt som möjligt.

Vi träffas en gång i månaden under hösten och under våren träffas vi oftare i mindre grupper för att arbeta med förberedelserna inför medeltidsfestivalen. Under våra möten diskuterar vi programinnehåll, bygger, reparerar och syr. Vi har en egen lokal där vi har både gott om plats, material och verktyg. Det är mycket att göra och vi tar tacksamt emot nya medlemmar i föreningen, eller om du är intresserad av att hjälpa oss enbart under festivalen så är du också välkommen att kontakta oss.